73 مورد سرمایه گذاری خارجی در کشور


73 مورد سرمایه گذاری خارجی در کشور

اخبار بورسا: سرمایه گذاری های خارجی مصوب شامل کلیه درخواست ها اعم از سرمایه گذاری برای ایجاد پروژه های جدید، خرید سهام شرکت های موجود و همچنین سرمایه گذاری خارجی در قالب قراردادهای قراردادی می باشد.

بر اساس جداول آماری منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای سال 1401 تا پایان شهریورماه، 73 مورد سرمایه گذاری خارجی به مبلغ 382 میلیون و 400 هزار دلار در صنعت، معدن و معدن کشور تایید شد. و بخش های تجاری

از این تعداد 39 سرمایه گذاری خارجی به ارزش 285 میلیون و 800 هزار دلار در دست اجرا و 34 مورد به ارزش 96 میلیون و 600 هزار دلار در حال بهره برداری است.

بر اساس این گزارش، در دوره مورد بررسی، از نظر حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب، سهم بخش صنعت 93.8 درصد (شامل 285.8 میلیون دلار جواز تاسیس و 72.8 میلیون دلار جواز بهره برداری)، معدن 2.2 درصد بوده است. با احتساب 8.5 میلیون دلار مجوز بهره برداری معدنی) و تجارت 4 درصد (شامل 15.2 میلیون دلار برای صنایع تولیدی).

از 73 مورد سرمایه گذاری خارجی در این بخش، 24 شرکت به حجم 99.7 میلیون دلار با سهامداران و مشارکت 100 درصدی خارجی، 34 شرکت با حجم 227.3 میلیون دلار با مشارکت شرکت های داخلی (جوینت ونچر) و 15 شرکت با حجم. مبلغ 55.3 میلیون دلار به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و ب.ش. تی بود

بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی در دوره مورد بررسی در گروه های فرآوری چوب و فرآورده های چوبی و پنبه ای بدون احتساب مبلمان به ارزش 123.2 میلیون دلار، استخراج معادن ذخایر فلزی به ارزش 67 میلیون دلار، مواد تولیدی و محصولات شیمیایی به ارزش 43.2 میلیون دلار بوده است. و تولید فلزات اساسی 40.9 میلیون دلار بوده است.

بر اساس این گزارش، پنج کشور برتر از نظر ارزش سرمایه گذاری تایید شده عبارتند از افغانستان، چین، ترکیه، هند و امارات. همچنین بیشترین سرمایه گذاری را افغانستان با 30 مورد انجام داده و پس از آن امارات، ترکیه، عراق و چین رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

استان های فارس با 41 درصد، خراسان جنوبی با 21 درصد، خراسان رضوی با 15 درصد، هرمزگان با 12 درصد و تهران با 11 درصد به ترتیب از نظر حجم سرمایه گذاری های خارجی مصوب رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

دیدگاهتان را بنویسید