یارانه 40 هزار میلیارد تومانی برای مدل کشت


یارانه 40 هزار میلیارد تومانی برای مدل کشت

اخبار بورسا: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از یارانه 40 هزار میلیارد تومانی به کشاورزان پیرو الگوی کشت در اراضی کشاورزی خود خبر داد و اظهار داشت: این مشوق ها امسال از منابع داخلی این وزارتخانه پرداخت می شود. جهاد کشاورزی

وی افزود: مشوق های الگوی کشت شامل یارانه کود شیمیایی، یارانه بذر، یارانه اعتباری، کمک فنی و اعتباری و تخفیف بیمه است. در این یارانه حتی 50 درصد معافیت آب و 50 درصد افزایش بهره وری کشاورزان لحاظ شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: کشاورزانی که از سبد نمونه محصول استفاده کنند از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد. تخفیف بیمه ویژه محصولات تک محصولی، مدیریتی و استراتژیک.

قربانی تصریح کرد: به عنوان مثال کشاورز که یک محصول را در زمین زراعی خود کشت می کند 20 درصد تخفیف بیمه می گیرد در حالی که کشاورز با چند محصول 40 درصد تخفیف بیمه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید