کاهش مالیات ناشی از واردات مواد اولیه
وزیر اقتصاد گفت: مالیات واردات مواد اولیه و محصولات واسطه ای تولید به نصف کاهش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید