چک لیست گچ کاری دیوار با بلوک سیمانی


به گفته LSF: چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست گچ کاری دیوار با بلوک سیمانی

(پلی بلوک )

عدد:

تاریخ:

فایل ضمیمه شده:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای عمرانی، نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طراحی: بلوک/بلوک طراحی ویلا کلاسیک:

شماره کارت:

شماره دستورالعمل:

پروژه: طبقه / طبقات:

فاز: واحد / واحد:

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضا:
به صف شدن شرح فعالیت قابل اجرا نیست کنترل اولیه کنترل نهایی توضیح مغایرت منبع خیر

نزدیک

تایید شده تعمیر معیارهای پذیرش را تغییر دهید رد شد (تخریب شد، برگشت) تاریخ
1 کنترل کیفیت پلی بلوک
2 یکنواختی ضخامت بتن در دو طرف پلی استایرن در وسط پلی بلوک
3 کیفیت پایه های پلی بلوک
4 کنترل انطباق مکان و ارتفاع دیوارها با نقشه های اجرایی
5 کنترل کیفیت بلوک های برش در مکان های لازم
6 کنترل کیفیت و نسبت مواد مصرفی و عدم استفاده از گچ
7 کنترل قرارگیری پایه ها در مکان های مورد نیاز
8 کنترل نحوه اتصال بلوک ها (نحوه قرارگیری بلوک ها نسبت به یکدیگر)
9 کنترل نحوه اتصال بلوک ها و پایبندی به زیرساخت های موجود
10 کنترل عمودی دیوار
11 کنترل زاویه در گوشه ها
12 کنترل جوش میله گرد در ردیف های مشخص شده
13 کنترل درز (تراز و پر کردن درز)
14 کنترل نظافت پس از اتمام کار
شرح:

تایید شده:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

تایید شده توسط: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: ساخت ویلای کوچک

تاریخ:

عنوان: طراحی باغ

تایید شده: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر:

قیمت نقاشی ساختمانی در یزد
طراحی بیرونی آپارتمان
ساخت ویلای شیک

مراحل ساخت ساختمان سازه فلزی

مراحل اخذ پروانه ساخت طبقه دوم

مشارکت در ساخت منطقه 2

کمیسیون ماده 100 شهرداری همدان

ماده 100 کمیسیون شهرداری

ستون پست دیوار چیست؟

بررسی ترکیب رنگ روغن در نقاشی

دیدگاهتان را بنویسید