پژو 207 استاندارد ایمنی عابر پیاده را دریافت کرد


پژو 207 استاندارد ایمنی عابر پیاده را دریافت کرد

اخبار بورسا: محسن رضایی منش، معاون تحقیقات، طراحی و توسعه محصول ایران خودرو گفت: عزم ایران خودرو برای توسعه در حوزه استاندارد و توسعه آن در محصولات جدی‌تر از همیشه است و نتایج عینی و تدوین استانداردها گواه است. برای اجرای آن

وی افزود: با تصویب استاندارد ایمنی عابر پیاده برای محصول تارا و استقرار زیرساخت های مهندسی و الزامات این استاندارد در مرکز تحقیقات ایران خودرو، برای اولین بار تحول اساسی در این زمینه حاصل شد و هم اکنون محصول پژو 207 آزمون ایمنی عابر پیاده را با موفقیت پشت سر گذاشت

وی ارتقای سطح ایمنی و کیفیت و ارتقای عملکرد این محصول در جذب انرژی های برخورد عابر پیاده را موجب قبولی در آزمون ایمنی عابر پیاده عنوان کرد و گفت: 207 چهارمین محصول ایران پس از تارا، خودروهای رانا و دنا است. خودرو به جدیدترین و سختگیرانه ترین استاندارد ایمنی عابر پیاده ECE R127 ارتقا یافته است.

معاون تحقیق، توسعه و تولید خودرو ایران در تشریح این تست گفت: تست تشریح شده شبیه سازی برخورد سر و پا عابر پیاده با قسمت های مختلف سپر و درب موتور در یک مرکز تست معتبر اروپایی انجام شد. با حضور بازرسان و نمایندگان قانونی مرکز صدور ایمارک و محصول P 207 توانسته است تمامی الزامات استاندارد ECE R127 را برآورده کرده و مورد تایید نمایندگان رسمی و قانونی مرکز صدور ایمارک قرار گیرد.

وی گفت: مراحل فنی و قانونی صدور تاییدیه بین المللی E-mark در حال انجام است.

رضایی منش با اعلام اینکه با هماهنگی و استفاده از حوزه های دانش بنیان، بازرسی های مهندسی برای ارتقای استانداردها در دستور کار قرار گرفته است، گفت: قبل از انجام این آزمون، محاسبات مهندسی و شبیه سازی کامپیوتری تصادفات عابر پیاده و بازرسی ها و اصلاحات لازم برای کاهش تصادفات انجام شد. تاثیرات روی عابران پیاده

وی با بیان اینکه ایران خودرو با دستورالعمل های صادره و حمایت سازمان ملی استاندارد در سال 1401 تحولی اساسی در زمینه کیفیت و ارتقای استانداردها داشته است، تاکید کرد: با اهمیت دادن به این مهم و ارتقای سطح استاندارد P 207. گام مهم و موثر دیگری در راستای ارتقاء سطح کیفی و ایمنی محصولات برداشته شد.

رضایی منش در پایان گفت: تارا، دنا، رانا و 207 چهار محصول مجهز به استاندارد ایمنی عابر پیاده هستند که در سال 1401 سه محصول ارتقا یافته که رکوردی بی سابقه است.

دیدگاهتان را بنویسید