پرداخت تنها 55 میلیارد تومان مالیات توسط فعالان صنفی طلا


پرداخت تنها 55 میلیارد تومان مالیات توسط فعالان صنفی طلا

اخبار بورسا: در منابع مختلف مالیاتی از جمله مالیات بر درآمد، مؤدی دارای تعهدات متعددی است که مهمترین آنها تسلیم اظهارنامه و تسلیم اسناد درآمد و هزینه است. حسابرسی مالیاتی و تشخیص مالیات توسط ادارات مالیاتی بر اساس اظهارنامه فرآیندی زمان‌بر و امکان بروز اختلاف بین مؤدی و سازمان مالیاتی است.

تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم به گونه ای تنظیم شده است که بسیاری از تشریفات وقت گیر و متناقض بین مؤدی و سازمان امور مالیاتی را رفع و با اخذ موافقت سازمان امور مالیاتی وصول مالیات توسط سازمان امور مالیاتی را تسهیل نماید. مالیات دهنده
همانطور که در جدول زیر مشخص است، بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، فعالان صنعت طلا و جواهر تنها نزدیک به 55 میلیارد تومان (برای اجرای 1400) مالیات معاهده پرداخت کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید