نگاهی به احکام سرمایه سپهر


شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس فعالیت خود را آغاز کرد. سرمایه ثبت شده و پرداخت شده پانزده هزار میلیارد ریال منقسم به پانزده میلیارد سهم عادی هزار ریالی می باشد. این گروه در حال حاضر تحت مجوز مشاور تحویل، مشاور پذیرش و سبدگردان همراه با ارائه سایر خدمات مالی فعالیت می کند.

نگاهی به احکام سرمایه سپهر

شرکت تامین سرمایه سپهر عمده درآمد خود را از فروش سرمایه گذاری ها، درآمد حاصل از مدیریت بازار اوراق قرضه و درآمد حاصل از پذیرش اوراق را به دست آورده است.

نگاهی به احکام سرمایه سپهر

این شرکت در سال مالی منتهی به آذر 1400 موفق به کسب 9,979,382 میلیون ریال شد که از این میزان 5,343,315 میلیون ریال مربوط به فروش سرمایه گذاری ها, 2,490,605 میلیون ریال از محل درآمد بازاریابی و 1,440,122 میلیون ریال نیز از محل وجوه دریافت شد. در نهایت این شرکت موفق به کسب 8,099,134 میلیون ریال سود خالص شد.

از جمله پارامترهایی که بر درآمد شرکت های بیمه سرمایه تأثیر می گذارد، به ارزش خالص دارایی وجوهی که آنها مدیریت می کنند بستگی دارد. لذا بر اساس آخرین اطلاعات موجود مقایسه زیر بین تامین وجوه فعال در داخل کشور صورت گرفته است.

نگاهی به احکام سرمایه سپهر

ارزش خالص دارایی وجوه تحت مدیریت تامین سرمایه سپهر در 17 آبان 1401 حدود 370 هزار میلیارد ریال است که تضمین کننده سودآوری شرکت در آینده است.

نگاهی به احکام سرمایه سپهر

بررسی ساختار درآمدی تامین سرمایه سپهر نشان می‌دهد که این روند در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت، زیرا بیشتر آن ناشی از مدیریت بازار اوراق قرضه و موقعیت‌یابی صندوق است که طی دوره گذشته با رشد بسیار مطلوبی همراه بوده است.

موضوعی که سهامداران گروه توسعه مالی مهر آیینگان باید به آن توجه داشته باشند، آینده روشن سودآوری عرضه سرمایه سپهر و تاثیر مستقیم آن بر سودآوری مهرآیندهگان است. خرید سهام سپهر برای عرضه سرمایه توسط گروه توسعه مالی مهرآیندگان می تواند از جنبه های مختلف منافعی را به همراه داشته باشد. از جمله خرید 20 درصد از سهام سپهر توسط گروه توسعه مالی مهر آیندیگند، موجب افزایش سهام مجتمع به 51 درصد می شود. در این صورت مدیریت سرمایه سپهر به گروه مهر آیندهگ منتقل می شود و ضریب کنترل مدیریت به دارایی های جاری گروه اضافه می شود که گامی بلند در جهت ارتقای شرکت به یک گروه مالی فعال خواهد بود. با ارائه انواع خدمات مالی.

از سوی دیگر تا کنون شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامدار 31 درصدی شرکت تامین سرمایه سپهر بود که این امر مانع از اخذ مجوزهای لازم برای ثبت گروه مالی مجزا از سوی این گروه شد که با خرید بلوک این موضوع حذف شد. همچنین ثبت و تاسیس شرکت تامین سرمایه و اخذ مجوزهای لازم زمان زیادی می برد و گران تمام می شود، در حالی که این شرکت تامین سرمایه سپهر یک شرکت فعال و با تجربه در صنعت خود می باشد.

خرید بلوک بیمه سرمایه سپهر و مدیریت آن فرصتی را برای سرمایه گذاری منابع مجموعه نفت در صندوق های بیمه سرمایه سپهر فراهم می کند و به این ترتیب سود حاصل از بیمه سرمایه مذکور با رشد قابل توجهی روبرو خواهد شد. با واگذاری معاملات تامین سرمایه سپهر و وجوه آن به کارگزاری خبرگان (که متعلق به گروه توسعه مالی مهر آیندگان است) سود این کارگزاری افزایش می یابد و امکان صعود به ده کارگزار برتر فراهم می شود.

به نظر می رسد گروه توسعه مالی مهر آیندگان با نگاهی به چند جنبه تصمیم به خرید سرمایه مذکور گرفته است که تنها به بررسی برخی از آنها پرداخته ایم. بنابراین به نظر می رسد تمامی اقدامات انجام شده به نفع گروه مهر آیندگان و سهامداران این شرکت بوده و موجب افزایش کیفیت سود گروه توسعه مالی مهر آیندگان در سال های آتی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید