مهلت درج کد رهگیری بر روی محصول تا پایان هفته می باشد


مهلت درج کد رهگیری بر روی محصول تا پایان هفته می باشد

اخبار بورسامحمدمهدی برادران معاون صنایع کل وزارت حراست افزود: مجموعه های دیگری که قابلیت پیوستن به این فرآیند را از طریق شبکه های سیستماتیک و علائم تجاری یکپارچه دارند باید اضافه شود تا شفافیت بازار کالا بیشتر نمایان شود.

معاون صنایع کل وزارت حراست گفت: طبق مصوبه قبلی مهلت قانونی درج کد رهگیری و شماره شناسه کالا در مصوبه قبلی منقضی شده است و در صورتی که تولیدکننده بخواهد محصول جدیدی را به سازمان معرفی کند. بازار، هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید