معرفی 189000 واحد برای قراردادهای خودمالکی


معرفی 189000 واحد برای قراردادهای خودمالکی

اخبار بورسا: فاضلیان توضیحاتی در خصوص اعطای زمین های اختصاصی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، قراردادهای منعقده و مبلغ واریز شده به حساب سازندگان اعلام کرد.

یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مسکان گفت: از ابتدای اجرای طرح تاکنون 189 هزار و 789 واحد برای انعقاد قرارداد مالکیت مستقل وارد بانک شده است که از این تعداد 52 هزار و 431 واحد برای یک واحد منعقد شده است. مبلغ 17 هزار و 888 میلیارد تومان.

فاضلیان افزود: از مجموع 17 میلیارد و 888 میلیون تومان قرارداد امضا شده 9 میلیارد و 109 میلیون تومان به حساب مالکان واریز شده است.

دیدگاهتان را بنویسید