معرفی نمک مرتضوی به عنوان وزیر پیشنهادی کار


معرفی مرتضوی به عنوان وزیر پیشنهادی کار

اخبار بورسااگرچه معرفی وزیر پیشنهادی کار به تعویق افتاده است، اما امیدواریم که رئیس جمهور یک رهبر متخصص، شایسته و با شناخت خوب از وزارت کار را انتخاب کند.

وی افزود: طبق شنیده ها مرتضوی به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی می شود. او یک متخصص و یک فرد شایسته است.

دیدگاهتان را بنویسید