مدیریت صحیح ابزارهای مالی در بازار سرمایه و پول


مدیریت صحیح ابزارهای مالی در بازار سرمایه و پول

اخبار بورسا: محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ابزارهای مالی بازار سرمایه و بازار پول باید به گونه ای مدیریت شود که تصمیمات یک بازار به بازار دیگر آسیب نرساند. آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد تقویت تولید در کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حوزه بازار سرمایه می تواند حامی کارکرد واقعی اقتصاد باشد، اگر دولت می خواهد به نرخ واقعی رشد اقتصادی در کشور دست یابد باید به بازار سرمایه توجه کند. .

وی با اشاره به مشارکت بیش از 50 میلیون نفر در بازار سرمایه، خاطرنشان کرد: جمعیت عظیمی ذینفع بازار سرمایه هستند و در هیچ کشوری چنین جمعیتی در بازار سرمایه حضور ندارند و پس از توزیع سهام سرمایه ما شاهد حضور افراد زیادی در بازار سرمایه هستیم، بنابراین هرگونه تصمیمی مانند افزایش نرخ سپرده یا قیمت های دستوری قطعاً مخل بازار سرمایه است و باید از آن خودداری شود.

نماینده مردم کرمان در خانه ملت تاکید کرد: توصیه ما به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این است که تصمیماتی اتخاذ کنند که باعث تقویت بازار سرمایه شود و در نظر داشته باشید که تقویت بازار سرمایه به درد مردم نمی خورد. اما به اقتصاد کشور کمک می کند زیرا هرکس پول خود را در این بازار نگه دارد از یک واحد تولیدی حمایت می کند و آن واحد تولیدی برای اقتصاد کشور سودآور خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید