فروش به خودروسازان از طریق وب سایت


فروش خودرو به شرکت های خودروسازی از طریق وب سایت

اخبار بورسا: امید کلیباف سخنگوی وزارت حراست با اشاره به خروج اکثر محصولات خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی، حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو به منظور قرعه کشی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: پیش از این ما داشتیم. سامانه یکپارچه فروش خودرو فروش خودرو با فرآیند قرعه کشی، حدود 10 خودروساز، محصولات در این قالب به فروش می رسیدند، اما در حال حاضر به دلیل افزایش تولید و متعادل شدن عرضه و تقاضا، اکثر خودروها حذف شده اند. از قرعه کشی و در حال حاضر تنها ایرانخودرو باقی مانده است که برخی از محصولات خود را از طریق قرعه کشی به فروش می رساند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر این اساس سامانه یکپارچه «عینیت» خود را از دست داده و دیگر به این معنا وجود ندارد و با سازوکار قبلی فعال نخواهد بود. محصولات این شرکت به صورت قرعه کشی است که از مهرماه توسط خود ایران خودرو انجام می شود.

وی افزود: البته در چند مرحله با افزایش تولید محصولات، خودروهای واجد شرایط باقی مانده نیز از قرعه کشی حذف می شوند. در گام اول خودرو تارا از مرحله قرعه کشی حذف می شود و در مراحل بعدی همانطور که گفته شد با افزایش تولید بدون قرعه کشی تحویل داده می شود.

قالیباف تصریح کرد: هر خودروسازی از طریق سایت های خود اقدام به فروش خواهد کرد. مجدداً تاکید می شود ایران خودرو نسبت به همان تعداد محصول باقی مانده در مراحل قرعه کشی از طریق سایت فروش این شرکت اقدام خواهد کرد.

سخنگوی وزارت حراست در پایان تاکید کرد: همانطور که قبلا وعده داده شده بود، به زودی و تا پایان سال، با افزایش تولید، به همان تعداد از محصولات باقی مانده در مرحله قرعه کشی از قرعه کشی حذف می شود.

دیدگاهتان را بنویسید