فروش بازده 190000 مسکن مهر در کشور


فروش با سود 190000 خانه دیگر در کشور

اخبار بورسا: احمد خادمیان رئیس سرویس برنامه ریزی و نظارت بر پروژه های مسکن گفت: جلسه شورای مسکن به منظور بررسی وضعیت مسکن مهرهای باقی مانده و روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در چهار استان آذربایجان شرقی، غربی برگزار شد. آذربایجان، زنجان و اردبیل با حضور وزیر راه و شهرسازی.

وی گفت: در این جلسه تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اعطای و فروش واگذاری پروژه های نیمه تمام مسکن مهر شهری و روستایی تا پایان بهمن ماه سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خادمیان مدیریت و نظارت مستقیم سامانه های طرح نهضت ملی مسکن، پرداخت کمک سپرده مسکن، پرداخت تسهیلات عمرانی به بخش غیردولتی و سامانه ثبت و واگذاری مسکن مهر، رهگیری پیوند کامل اطلاعات زمین سامانه بانکی کشور سازمان زمین و مسکن؛ وی سامانه تسهیلات ساخت مسکن روستایی بنیاد مسکن و سامانه تسهیلات ساخت بافت فرسوده شرکت بازآفرینی شهری را سامانه طرح حمایتی مسکن از دیگر موضوعات مورد بررسی عنوان کرد.

رئیس سازمان برنامه ریزی و نظارت وزارت راه و شهرسازی گفت: در خصوص باقیمانده مسکن مهر با تاکید وزیر راه و شهرسازی، تمامی ادارات راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شهرک های جدید موظف شدند بقیه واحدهای مسکن مهر تحت مسئولیت خود را تا پایان بهمن ماه تکمیل کنند. تعیین انتقال و فروش پرداخت در این ماه.

وی با بیان اینکه 190 هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است که برای بازپرداخت به فروش نرسیده اند، تاکید کرد: در مجموع حدود 190 هزار واحد مسکن مهر در اقصی نقاط کشور برای بازپرداخت فروخته نشده است، پرند و خوزستان و … استان البرز باید تکلیف ویژه ای به خود اختصاص دهد.

وی گفت: پیش از این این تعداد در ابتدای دولت سیزدهم معادل 250 هزار واحد بود اما اکنون پس از گذشت چند ماه این رقم به 190 هزار واحد رسیده است و با تاکید وزیر راه و شهرسازی زیرمجموعه بخش‌ها موظفند تکلیف را تعیین کنند و واحدهای باقی‌مانده را در صورت بازخرید بفروشند.

دیدگاهتان را بنویسید