صدور 108000 پروانه کسب از طریق درگاه ملی


صدور 108 مجوز فعالیت از طریق پرتال ملی

اخبار بورسادر 6 ماه گذشته بیش از 360000 درخواست برای مجوزهای کسب و کار به پرتال ملی ارسال شده است. وزارتخانه های کار، تعاون و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، سمت و راه و شهرسازی بیشترین درخواست برای صدور پروانه کسب را داشته اند و از 365 هزار درخواست ارسال شده در 6 ماه گذشته، نزدیک به یک سوم درخواست ها به دلیل قطعی نشدن کمبود مدارک بنابراین دستگاه های مربوطه فرصت رسیدگی به این درخواست ها را نداشته اند.

وی افزود: از مجموع درخواست های ارسال شده به پرتال ملی در 6 ماه گذشته، 108 هزار مجوز به صورت اینترنتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان و فعالان اقتصادی از دستگاه های مختلف صادر شد و فعالان اقتصادی کسب و کار خود را آغاز کردند. همچنین موارد مربوط به نظارت بر پروانه کسب نیز توسط دستگاه های مختلف پیگیری می شود.

وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه با تلاش همه دستگاه های اجرایی کشور هم اکنون روند صدور مجوز در وضعیت خوبی قرار دارد ادامه داد: بر اساس گزارش منتشر شده از سوی دبیرخانه شورا نشان می دهد که برخی دستگاه ها همچنان 24 را صادر می کنند. مجوزهای بندری مجوزهای تجاری ملی اعلام نشده است. با توجه به اینکه در این زمینه با تخلفات قانونی مواجه هستیم و از 15 فروردین ماه سال جاری این موضوع از مصادیق تخلفات دستگاه های اجرایی در زمینه تسهیل مجوزها تلقی می شود، باید از تمامی اختیارات قانونی در این زمینه استفاده کنیم. به خصوص در این زمینه مخاطبان مردم و صدها هزار فعال اقتصادی، فارغ التحصیل و جوان هستند که در تلاش برای ایجاد کسب و کار خود هستند.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، هندوزی همچنین عملکرد یکساله سازمان امور مالیاتی کشور را خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: اولین گزارش عملکرد مالیاتی 6 ماهه را در روزهای اخیر دریافت کردم. علاوه بر عملکرد سالانه سازمان امور مالیاتی، این گزارش بسیار امیدوارکننده و کارنامه محقق شده است.

دیدگاهتان را بنویسید