شورای عالی استاندارد پس از 20 سال احیا شد


شورای عالی استاندارد پس از 20 سال احیا شد

اخبار بورسامهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در دولت سیزدهم استانداردسازی و ارزیابی کیفیت و خدمات و همچنین ارزیابی انطباق و گواهی کالاها و خدمات فعال شد. همچنین مفهوم دیپلماسی استاندارد و کیفیت برای ترتیبات و توافقات بین المللی در کشورهای هدف تجاری تعریف شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در این مدت شورای عالی استاندارد پس از 20 سال با حضور مسئولان عالی رتبه نظام احیا شد و الگوی کیفی جهان اسلام طراحی و مبنا قرار گرفت. جایزه ملی کیفیت

وی ادامه داد: در این دولت استانداردسازی محصولات دانش بنیان و نوظهور برای تسهیل تجاری سازی و همچنین نظارت تخصصی در حوزه اوزان و ترازو برای مقابله با کم ارزشی فعال شد و سند فضایی واحد با تاکید بر کیفیت تدوین شد. اعتبار.

رئیس سازمان ملی استاندارد رو به مخبر معاون اول رئیس جمهور کرد و گفت: ساختار سازمانی سازمان استاندارد قبل از تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1395 بود و با وجود تغییر. عنوان، ارتقاء پست اداری و افزایش مأموریت ها و وظایف در دوره های گذشته تغییری نکرده است. بنابراین برخی از وظایف کلیدی مانند حلال، استانداردسازی خدمات، موانع دانش بنیان و موارد دیگر که در ساختار قبلی که در حال حاضر در سازمان وجود دارد وجود ندارد و این غفلت تاریخی از نظام استاندارد کشور جای بسی تاسف دارد.

اسلام پناه گفت: در اینجا قول می دهم نقش نظام استاندارد را به عنوان عامل و محرک موفقیت در تجاری سازی محصولات دانش بنیان و صادرات محصولات غیرنفتی تقویت کنم و امکان ارتقای چشمگیر صادرات کالا و خدمات ایرانی را فراهم کنم. به بازارهای جهانی فعال خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید