شناسایی 2 میلیون و 400 هزار مؤدی جدید


شناسایی دو میلیون و 400 هزار مودیان جدید

اخبار بورسامحمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در سال 1400 و در چارچوب رویکرد تحول آفرین، رشد چشمگیری در شناسایی مودیان جدید و شناسایی فرار مالیاتی داشته ایم.

وی افزود: یکی از دلایل مهم این امر به دلیل استفاده موثر از ظرفیت ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، نظارت بر تراکنش های بانکی، ساماندهی دستگاه های پرداخت بانکی و جستجوی موثر واحدها و گزارش های فرار مالیاتی و در نهایت طی دوره در سال گذشته حدود 2 میلیون و 400 هزار مودیان جدید شناسایی شدند که از این تعداد یک و نیم میلیون مؤدی در سال جاری اظهارنامه یا برگه تبصره به ماده (100) ارائه کردند.

پاکدامن تاکید کرد: نظام مالیاتی در حال حاضر قادر است با توجه به اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی برای مودیان غیرتسلیم اظهارنامه برآوردی تهیه کند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه فرار مالیاتی عمدتاً ریشه در عدم تمکین مالیاتی دارد، گفت: برنامه ریزی اقدامات جامع و موثر برای کاهش اشکال مختلف عدم تمکین در این حوزه بسیار ضروری است.

وی با اشاره به اینکه عدم تسلیم اظهارنامه، کم اظهاری درآمد، اظهار بیش از حد هزینه ها و سوء استفاده از معافیت های مالیاتی از جمله اشکال مختلف عدم تمکین بوده است، گفت: واحدهای انتظامی رسیدگی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی را انجام می دهند. اگر اقدامات به موقع و موثر انجام دهند. ، می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش عدم رعایت و مبارزه با فرار مالیاتی داشته باشد.

معاون درآمد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در دنیای امروز افزایش تمکین مودیان و افشای مالیات اهمیت زیادی دارد و جایگاه حسابرسی در فرآیند مالیاتی استان اهمیت چندانی ندارد. زیرا در این کشورها فرار مالیاتی بسیار گران است و مالیات دهندگان عموماً نمی توانند درآمد خود را مخفی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید