شناسایی درآمد فارک به روش کار در حال انجام


من گزارش میدم اخبار بورسدر تاریخ 24 اکتبر، گزارشی با عنوان “کاهش متوسط ​​درآمد در قطعه ساز اراکی” در سایت بورس نیوز منتشر شد. وضعیت درآمدی شرکت مهندسی مکانیک اراک در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت.

پس از انتشار این گزارش، شرکت ماشین سازی اراک پاسخی را برای رسانه خبری بورس نیوز ارسال کرد که در ادامه این نامه منتشر شده است.

این نامه حاوی اشتباهات مربوط به فعالیت و درآمد منتشر شده در گزارش فعالیت ماهانه است. لازم به ذکر است که با توجه به ماهیت شرکت در تشخیص درآمد بر حسب درصد پیشرفت کار، بخشی از درآمدها از زمان انتشار تاکنون دستخوش تغییراتی شده است، هرچند که آگهی اولیه درآمد ماهانه توسط کارشناس بورس نیوز مورد استفاده قرار گرفته و درآمد متناسب است. به درصد پیشرفت در کار استفاده نشده است.

همانطور که فارک در فعالیت ماهانه خود اعلام کرد، عمده درآمدزایی این شرکت مربوط به پروژه ها و بر اساس درصد پیشرفت کار محاسبه می شود.

پایان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید