سهمیه بنزین مهرماه امشب واریز می شود


سهمیه بنزین مهرماه امشب واریز می شود

اخبار بورسا: ساعت 24 امشب هشتمین مرحله واریز سهمیه بنزین خودروهای ناوگان دولتی و خصوصی 1401 به کارت سوخت رانندگان خودرو انجام می شود.

قیمت این فرآورده نفتی به صورت سهمیه (60 لیتر در ماه برای خودروهای شخصی) لیتری 1500 تومان و رایگان 3000 تومان تعیین شد.

دیدگاهتان را بنویسید