سازمان فناوری‌های نوین شهرداری تهران تأسیس شدسازمان فناوری های نوین شهرداری تهران به تازگی تاسیس شده است.
یکی از اعضای شورای شهر تهران گفت: هنوز درباره جایگاه سازمان و اینکه تحت چه اختیاراتی اداره می شود صحبتی نشده است و باید در شورای شهر در این خصوص تصمیم گیری شود.

به گزارش ایتنا، علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی سازمان فناوری های نوین شهرداری تهران گفت: در رابطه با راه اندازی سازمان فناوری های نوین شهرداری تهران. دو سوال اصلی در مورد وجود سازمان وجود دارد و دیگری ارائه اساسنامه است.
وی ادامه داد: اصل تصویب سازمان فناوری نوین با 11 رای در شورای شهر به تصویب رسید و استاندار نیز آن را تایید کرد و در مصوبه مصوب یک ماه به شهرداری فرصت داده شد تا اساسنامه خود را به شورای شهر بیاورد که این مصوبه حدود یک ماه و نیم پیش. اساسنامه سازمان فناوری های نوین نیز از سوی شهرداری ارسال شده و کمیته قانونی- بودجه در حال بررسی آن است.

قائمی با بیان اینکه جلسات تخصصی بررسی اساسنامه سازمان فناوری در حال برگزاری است، گفت: این اساسنامه اشکالات ساختاری داشت که در شهرداری تهران منعکس شد و شاید در یکی دو جلسه دیگر اساسنامه تصویب و در صحن ارائه شود.
یکی از اعضای شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه چه کسی رئیس سازمان فناوری خواهد شد، گفت: هنوز درباره جایگاه این سازمان و اینکه تحت چه اختیاراتی اداره می شود، صحبتی نشده است. نظر شهردار تهران این بود که البته سازمان باید زیر نظر خودش اداره شود.» اصل اساسنامه و اینکه تحت چه اختیاراتی اداره می شود باید در شورای شهر تصمیم گیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید