رشد 42 درصدی سود انباشته باهیر


افزایش 42 درصدی سود انباشته بهیر+بورس نیوز

اخبار بورسا:

شرکت سرمایه گذاری بین المللی هیرمند برای توسعه تجارت در صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 1400، مجموع درآمد عملیاتی خود را در این دوره سالانه معادل 27 میلیارد تومان ارائه کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش داشته است.

در این دوره 12 ماهه سود عملیاتی باهیر به 19 میلیارد تومان رسید که نسبت به مبلغ 25 میلیارد تومان 25 درصد کاهش داشت.

هزینه های تامین مالی سرمایه گذاری توسعه کسب و کار هیرمند در پایان اسفند ماه صفر در نظر گرفته شده است و این به این دلیل است که در سال مالی گذشته هزینه های مالی این شرکت 189 میلیون تومان ثبت شده است.

افزایش 42 درصدی سود انباشته بهیر+بورس نیوز

سود خالص این سرمایه گذاری در پایان اسفندماه سال جاری 20 میلیارد تومان شناسایی و نسبت به سال گذشته 23 درصد کاهش یافت و سود خالص هر سهم نیز در این مدت 342 ریال گزارش شد.

افزایش 42 درصدی سود انباشته بهیر+بورس نیوز

صورت مالی منتهی به پایان اسفند 1400

باهیر در گزارش مالی سالانه خود مجموع دارایی های جاری و غیرجاری را معادل 119 میلیارد تومان ارائه کرد که نسبت به پایان سال مالی گذشته 18 درصد رشد را به همراه داشت که بیشترین دارایی های این شرکت سرمایه گذاری مربوط به «بلندمدت است. این میزان 64 میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال گذشته 14 درصد افزایش داشته است.

افزایش 42 درصدی سود انباشته بهیر+بورس نیوز

در ادامه «مصولات تجاری» 36 میلیارد تومان از بزرگترین دارایی های حوزه دارایی های جاری بود که نسبت به پایان سال مالی گذشته 217 درصد افزایش داشت.

در این دوره سالانه منتهی به اسفند 1400 میزان سرمایه باهیر بالغ بر 60 میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال گذشته بدون تغییر بوده و همچنین سود انباشته ثبت شده در پایان این دوره با رشد 67 درصدی به مبلغ 42 میلیارد تومان محقق شد.

سرمایه گذاری باهیر در شرکت های بورسی مربوط به بانک خاورمیانه است که قیمت این سرمایه گذاری 31 میلیون تومان است و در این مدت ارزش بازار آن 60 میلیون تومان ثبت شده است که بیشتر سرمایه گذاری های این شرکت مربوط به شرکت های غیر بورسی است.

بیشترین قیمت پرداختی برای سرمایه گذاری در شرکت های غیر بورسی متعلق به گروه توسعه اقتصادی آینده اندیشه ایران بود که 50 میلیارد تومان برای آن پرداخت شد.

پایان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید