رشد 35 درصدی کل مانده سپرده های بانک ها و موسسات اعتباری


رشد 35 درصدی کل مانده سپرده های بانک ها و موسسات اعتباری

اخبار بورساروابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس گزارش موجودی کل سپرده ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری، بیشترین میزان سپرده ها مربوط به استان تهران با موجودی 33765.3 هزار میلیارد ریال است. بیشترین -کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 177 هزار میلیارد ریال است.

همچنین کل موجودی تسهیلات 46425.1 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11871 هزار میلیارد ریال (34.4 درصد) و نسبت به پایان آن 5007.1 هزار میلیارد ریال (12.1 درصد) افزایش داشته است. سال قبل

بیشترین میزان تسهیلات مرتبط با استان تهران با مانده 27702.2 هزار میلیارد ریال و کمترین میزان مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 176.1 هزار میلیارد ریال است.

شایان ذکر است، نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر استفاده قانونی 81.4 درصد بوده که در پایان ماه جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.4 واحد درصد و نسبت به پایان ماه 1.8 درصد کاهش داشته است. . سال قبل

نسبت مذکور در استان تهران 90.2 درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد 112.2 درصد است.

لازم به ذکر است یکی از دلایل مهم کثرت تسهیلات و سپرده ها در استان تهران این است که شرکت ها و موسسات تولیدی بسیاری از سایر استان ها در استان تهران تاسیس شده اند و بیشتر فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و بانک ها انجام می شود. موسسات اعتباری استان تهران

موجودی کل سپرده ها در پایان شهریور ماه 1401 بالغ بر 63491.4 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16652.8 هزار میلیارد ریال (35.6%) و نسبت به پایان سال قبل برابر با 8177.1 هزار میلیارد و (14.8 درصد) افزایش نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید