دانشمندان ژاپنی می خواهند پایگاه های گرانشی مصنوعی بر روی ماه و مریخ بسازندایتنا – این تیم فقط در ساختن پایگاهی در ماه و مریخ متوقف نمی‌شود. در چیزی که آنها “سیستم ریلی فضایی شش ضلعی” نامیده اند، آنها قصد دارند یک سیستم حمل و نقل بین سیاره ای مانند ریل برای حمایت از فعالیت های تجاری و گردشگری فضایی بسازند.

دیدگاهتان را بنویسید