خبر خوش برای «وامادان» در گزارش سالانه مجمع/ افزایش ۵۶ درصدی سود هر سهم


خبر خوب

اخبار بورسادر این جلسه گزارش تفصیلی هیات مدیره توسط مدیرعامل این شرکت تقدیم جلسه شد. مهمترین موضوعات مطرح شده از سوی سعد محمدی در تریبون «وامادان» به شرح زیر است:

– همانطور که در خلاصه ارقام سودوزیان آمده است، سود عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به 8 اسفند 1400 معادل 173,981,002 میلیون ریال بوده است. این رقم موجب افزایش 54 درصدی سود عملیاتی و افزایش 56 درصدی سود خالص هر سهم نسبت به سال مالی قبل شده است.

– مجموع دارایی های شرکت در پایان سال مالی مذکور طبق جدول خلاصه ارقام ترازنامه تلفیقی معادل 438,865,826 میلیون ریال می باشد که نسبت به سال مالی قبل 74 درصد افزایش نشان می دهد.

  • افزایش 34 درصدی سرمایه گذاری بلندمدت و افزایش 205 درصدی سرمایه گذاری کوتاه مدت نسبت به سال مالی قبل از جمله نکات قابل توجه این گزارش است که در خلاصه ارقام ترازنامه تلفیقی آمده است.
  • خبر خوب

– سود عملیاتی شرکت اصلی معادل 135,040,376 میلیون ریال می باشد که نسبت به سال مالی گذشته 68 درصد افزایش نشان می دهد.

– نگاهی به تغییر قیمت سهام این شرکت از اوایل دهه 1400 نشان دهنده افزایش حدود 40 درصدی است در حالی که شاخص کل سهام در مدت مشابه 14 درصد رشد داشته است.

– از ابتدای سال 1400 تاکنون، ارزش بازار «وامادان» 51 درصد افزایش یافته است. ارزش بازار این شرکت در 29 تیرماه سال جاری معادل یک میلیون و 119 هزار و 930 میلیارد ریال بوده است.

– نسبت قیمت به NAV سهام «وامادان» در پایان خرداد 1401 برابر با 61 درصد است.

– سود اصلی هر سهم وامادان در سال مالی مذکور 1642 ریال بوده و نسبت به سال گذشته 54 درصد افزایش داشته است.

– 97 درصد پرتفوی شرکت را مجموعه های پذیرفته شده در بورس تشکیل می دهد.

– سهم گروه هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 57 درصد از تولید کنسانتره کشور، 37 درصد از تولید کنسانتره، 23 درصد از بازیافت مستقیم و 13 درصد از تولید کنسانتره است. فولاد در کشور

– کل پروژه های انجام شده توسط شرکت در سال 1400 مبلغ 624 میلیون یورو ارزی و 106 هزار میلیارد ریال (مجموعاً 293 هزار میلیارد ریال) هزینه داشته است.

– کل پروژه های پیش بینی شده توسط شرکت برای سال 1401 در مجموع 217 هزار میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت.

بنابراین مجموعه بزرگ «وامادان» در این دو سال حدود 500 هزار میلیارد ریال در کشور مدیریت می کند.

خبر خوب برای

خبر خوب برای

خبر خوب برای

دیدگاهتان را بنویسید