خبر خوب در بورس؛ فرآورده های نفتی و پتروشیمی از پرداخت مالیات معاف هستند


پتروشیمی/نفت و پتروشیمی بدون مالیات را بخوانید

اخبار بورسا: هیات وزیران فهرست مواد خام و نیمه خام و فرآورده های معدنی و فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی مشمول معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی را تعیین کرد.

روز چهارشنبه هیات وزیران در اجرای بند (س) تبصره (6) قانون بودجه 1401 کل کشور و اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، برای تحقق جهش دانش- تولید بر اساس و جلوگیری از صادرات مؤسسات ضروری داخلی، فهرست مواد و فرآورده های معدنی و فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها مشمول مالیات در کلیه قسمت های کشور می باشد. کشور.

دیدگاهتان را بنویسید