حضور ۷ شرکت در مجامع عمومی هفته آینده


حضور ۷ شرکت در مجامع عمومی هفته آینده + اخبار بورس

اخبار بورسا:

شرکت هایی که از 15 تا 19 مرداد 1401 گردهمایی خود را برگزار می کنند عبارتند از: شرکت مدیریت نیروگاه مپنا ایران، سرمایه گذاری اقتصاد طوبی شهر، خدمات دریانوردی و کشتیرانی دریا بندر، تولید تجهیزات سنگین هپکو، گلوکوزان، مهندسی ماشین نصیر و توزیع مواد غذایی دانا آفرین به فدک.

شرکت های مشخص شده مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل و در خصوص (انطباق اساسنامه شرکت با الگوی اساسنامه سازمان بورس، انتخاب اعضای هیئت مدیره، افزایش سرمایه) تصمیم گیری خواهند کرد.

در این تاریخ شرکت ها صورت های مالی پایان سال خود را برای سهامداران توضیح می دهند و از همه مهمتر میزان سود هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

حضور ۷ شرکت در مجامع عمومی هفته آینده + اخبار بورس

مدیریت نیروگاه مپنا ایران

در 17 مردادماه مجمع عمومی عادی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مدیریت نیروگاه مپنا ایرانیان تشکیل شد که با توجه به اینکه در مورد هیچ یک از موارد در دستور کار تصمیم گیری نشد و مجمع با خیال آسوده گذشت. صورت های مالی آماده نیست برای هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری نشده است، مجمع اعلام کرد که نفس می کشد.

ومپنا در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به اسفند 1400 است، 238 میلیارد تومان سود خالص به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی حسابرسی شده 119 ریال به ازای هر سهم سود کسب کرد.

مجموع درآمد عملیاتی ثبت شده توسط «وامپنا» در یک سال اخیر معادل 240 میلیارد تومان است که کل درآمد شناسایی شده در این مدت نسبت به مدت مشابه 59 درصد افزایش داشته است.

ومپنا بابت 74 ریال سود خالص هر سهمی که در مجمع عمومی عادی سال مالی گذشته اعلام کرد، 10 ریال (معادل 13%) سود نقدی به سهامداران خود پرداخت کرد.

خدمات دریانوردی و کشتیرانی خط کشتیرانی بندر

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت خدمات و کشتیرانی دریای بندر در تاریخ 14 مرداد ماه برگزار شد و مجمع در مورد هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیمی اتخاذ نکرد و این مجمع با روحیه آسودگی و با توجه به اینکه عدم ورود افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها جلسه را تعطیل اعلام کردند و مقرر شد جلسه بعدی جلسه ساعت 14 روز چهارشنبه 27 مرداد ماه برگزار شود.

حبندر در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به اسفند ماه 1400 است، 38 میلیارد تومان سود خالص ثبت کرد و بر اساس این صورت مالی حسابرسی شده، 2388 ریال به ازای هر سهم درآمد کسب کرد.

درآمد عملیاتی حبندر در این دوره سالانه معادل 202 میلیارد تومان گزارش شده است که نسبت به سال مالی گذشته 35 درصد افزایش داشته است.

حبندر 59 درصد از سود خالص 1390 ریالی هر سهم را که در مجمع عمومی عادی سال مالی گذشته اعلام کرده بود به سهامداران واریز کرد.

پایان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید