حداقل افزایش حقوق کارمندان یک میلیون تومان است


حداقل افزایش حقوق کارمندان یک میلیون تومان است

به گزارش دموکراسی آنلاین، بهروزی فر خاطرنشان کرد: ممکن است با توجه به پیشنهادهایی که نمایندگان مجلس در تالار مطرح کرده اند، افزایش حقوق کارکنان دولت به 2.5 میلیون تومان برسد. از سوی دیگر، بحث افزایش تدریجی حقوق کارکنان دولت نیز مطرح است. این بدان معناست که افرادی که دستمزد پایینی دارند، افزایش بیشتری دریافت خواهند کرد و افرادی که دستمزد بالاتری دارند، افزایش کمتری دریافت خواهند کرد. هدف و انگیزه کاهش فواصل متناسب با تحمل ریسک و ریسکی است که در پست ها وجود دارد.
همچنین حسن لطفی نماینده روزن و عضو کمیته اجتماعی شورای اسلامی بر لزوم افزایش حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد تاکید کرد و گفت: حقوق و مزایای افراد تحت پوشش امداد. کمیته باید حداقل 50 درصد افزایش یابد و این موضوع به تصویب کمیته اجتماعی رسیده است. وی ادامه داد: بر اساس بند 4 لایحه دولت، حقوق کارمندان باید 35 درصد افزایش یابد و کمیته نیز همین نظر را داشت. نظر کمیسیون اجتماعی در مورد کمک هزینه ویژه سربازان و نیروی انتظامی این است که با توجه به ابلاغ سقف اعتبار از سوی دستگاه های اجرایی، 50 درصد افزایش یابد.

دیدگاهتان را بنویسید