ثبت تراز مثبت 41% "پارسی ها" در ماه اکتبر
تا پایان مهرماه، بیمه پارسیان موفق شد به تراز مثبت 74 درصدی دوره مذکور دست یابد.

دیدگاهتان را بنویسید