تولید 88 هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان


تولید 88 هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان

اخبار بورسابر اساس آمار تولید و فروش ایران خودرو و سایپا (و پارس خودرو به عنوان زیرمجموعه سایپا) در ششمین ماه سال جاری، این دو خودروساز در مجموع 88 هزار و 556 دستگاه خودرو تولید کرده اند که در مقایسه با میزان تولید، روند صعودی داشته است. آمار از چند ماه گذشته نشان می دهد.

در واقع، تجزیه و تحلیل نقطه به نقطه آمار تولید و فروش خودروسازان برای هر ماه منتهی به آگوست نشان داد که خودروسازان بیش از تولید خود فروختند و کسری گذشته خود (و به ویژه کسری سال گذشته) را جبران کردند. اما در شهریور ماه این روند نزولی تولید را متوقف کردند و دوباره شروع به افزایش تولید کردند.

خودروسازان بزرگ داخلی در شهریورماه امسال 88 هزار و 556 دستگاه خودرو تولید و 99 هزار و 97 دستگاه به فروش رساندند.

ایران خودرو در شهریور ماه امسال در مجموع 45 هزار و 379 دستگاه خودرو (4 هزار و 37 دستگاه بیشتر از مردادماه) تولید و برای 50 هزار و 922 خودرو (776 دستگاه بیشتر از مردادماه) فاکتور تجاری صادر کرد.

به طور جداگانه طبق آمار، ایران خودرو در ششمین ماه سال 1401، 24 هزار و 994 دستگاه از محصولات گروه پژو (1377 دستگاه کمتر از مردادماه) و 8355 دستگاه از محصولات خانواده سمند (2055 دستگاه بیشتر از مرداد) و برای 25 هزار و 989 دستگاه تولید کرده است. مدل های پژو و 11961 محصول سمند دارای فاکتور فروش صادر شده است.

همچنین ایران خودرو به ترتیب 8278 دستگاه دنا، 1242 دستگاه رانا و 1243 دستگاه تارا تولید کرد که نسبت به 2867 دستگاه دنا، 415 دستگاه رانا و 146 دستگاه تارا در مردادماه افزایش داشت.

ایران خودرو در ششمین ماه سال جاری به ترتیب 8569 دانا، 1460 رانا و 1270 تارا فروخته است.

این گروه خودروسازی در شهریورماه امسال نیز 944 دستگاه خودروی هایما (158 دستگاه کمتر از مردادماه) تولید و 1673 دستگاه خودرو را فاکتور کرده است. همچنین 323 دستگاه از دیگر محصولات این گروه خودرویی نیز در آمار تولید این ماه به ثبت رسیده است که هیچ فروشی نداشته است.

یکی دیگر از خودروسازان بزرگ کشور (سایپا) نیز در ششمین ماه امسال در مجموع 30 هزار و 308 دستگاه خودرو (5193 خودرو بیشتر از مردادماه) تولید و برای 35 هزار و 278 دستگاه (7783 خودرو بیشتر از مردادماه) فاکتور فروش صادر کرد. .

بر اساس آمار، گروه خودروسازی سایپا در شهریورماه امسال 4 هزار و 141 دستگاه پراید وانت (سایپا 151) تولید کرد که 1200 دستگاه بیشتر از تولید مردادماه است و 5 هزار و 880 دستگاه از این محصول را تجاری کرد. همچنین 3023 دستگاه ساهین (557 دستگاه بیشتر از اوت) تولید کرد و 2861 دستگاه از آنها را فروخت.

سایپا در ماه مذکور در مجموع 23 هزار و 144 دستگاه از محصولات خانواده X 200 (تیبا، ساینا و کوئیک) تولید کرد که 3436 دستگاه بیشتر از تولید این محصولات در مردادماه است. این خودروساز در ماه جاری 26 هزار و 537 دستگاه از محصولات این خانواده را تجاری سازی کرده است.

همچنین شرکت پارس خودرو به عنوان زیرمجموعه گروه سایپا در شهریورماه 12 هزار و 869 دستگاه (2 هزار و 333 دستگاه بیشتر از مردادماه) تولید و 12 هزار و 888 دستگاه (1222 دستگاه بیشتر از مردادماه) به فروش رساند.

از تعداد خودروهای تولیدی پارس خودرو در مرداد ماه سال جاری، 6997 دستگاه (1248 دستگاه بیشتر از آمار تولید مردادماه) مربوط به 200 محصول گروه کیو است که 7020 دستگاه از این محصولات در آمار فروش قابل مشاهده است. .

همچنین در مدت مذکور 5596 دستگاه گیر کوییک معمولی (1067 دستگاه افزایش نسبت به مردادماه) و 267 دستگاه کوئیک پلاس اتوماتیک (852 دستگاه نسبت به مرداد ماه) تولید شد که همگی به فروش رسیدند.

پارس خودرو در شهریورماه امسال پنج خودروی برلیانس را فاکتور کرده بود، اما تولید و فروش کوئیک اس و ساینا در این ماه نیز به صفر رسیده است.

گزارش ارائه شده از سوی شرکت پارس خودرو همچنین حاکی از تولید 9 بدنه پراید است که سایپا می گوید (به دلیل ممنوعیت تولید پراید 2018) برای مقاصد گارانتی و واردات خودروها به بازار تولید شده اما به فروش نرسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید