توقف رشد درآمد سیمان ساوه


توقف رشد درآمد سیمان ساوه + بورس نیوز

اخبار بورسا:

در گزارش فعالیت ماهانه منتشر شده توسط شرکت سیمان ساوه در تیرماه سال جاری، مجموع درآمد عملیاتی حاصل از فروش «سیمان سفید، سیمان خاکستری، کلینکر سفید (صادراتی)، کلینکر خاکستری (خاکستری)، سیمان سفید (صادراتی)» آمده است. این شرکت سیمانی طی 4 ماه از ابتدای سال مالی تاکنون در مجموع به درآمد 487 میلیارد تومانی دست یافته است.

درآمد ماهانه سیمان ساوه در تیرماه از محل فروش محصولات در بازارهای داخلی و صادراتی است، عمده درآمد تیرماه ساوه مربوط به بازار داخلی است که 93 درصد از درآمد ماهانه را به خود اختصاص داده است و میزان سرمایه ثبت شده. در این مدت 65 میلیارد تومان اعلام شد.

درآمد عملیاتی سیمان ساوه در تیرماه

شرکت سیمان ساوه در چهارمین ماه سال 1401 با کاهش درآمدی یک درصدی نسبت به خردادماه مواجه شد و این کاهش معادل 2 میلیارد تومان بود و از رشد باز ماند.

توقف رشد درآمد سیمان ساوه + بورس نیوز

همانطور که گفته شد بیشترین درآمدی که سیمان ساوه در ابتدای تابستان شناسایی کرد از محل فروش محصولات در بازار داخلی بوده که عمده درآمد حاصل از فروش محصولات در کشور مربوط به فروش “سیمان خاکستری” با مبلغی در حدود 107 میلیارد تومان. قیمت فروش این محصول به ازای هر تن 820 هزار تومان اعلام شد.

فروش محصولات “ساوه” تیرماه سال جاری

سیمان ساوه حجم فروش محصولات در تیرماه امسال را 153 هزار و 431 تن اعلام کرد که در 4 ماه گذشته از ابتدای سال مالی این شرکت سیمانی، حجم فروش به 671 هزار و 83 تن رسید که میزان فروش ماهانه است. سیمان ساوه نسبت به ماه گذشته نزدیک به 20 درصد کاهش داشته است.

توقف رشد درآمد سیمان ساوه + بورس نیوز

بیشترین حجم فروش ماهیانه سیمان ساوه در بازار داخلی 97 هزار و 143 تن است، همچنین پرفروش ترین محصول مربوط به سیمان خاکستری داخلی با 130 هزار و 644 تن، فروش سیمان ساوه در تیرماه با 19 درصد کاهش در فروش نسبت به ماه گذشته

این شرکت در تیرماه حدود 134 هزار تن سیمان خاکستری تولید کرد که این میزان تولید در خردادماه برابر با 161 هزار تن است، با اشاره به اینکه شاهد کاهش 18 درصدی تولید سیمان خاکستری نسبت به ماه گذشته بوده است که مهمترین محصول این محصول است. پیشنهاد شرکت سیمان مربوط به سیمان خاکستری است که در تیرماه با افزایش 27 درصدی نرخ مواجه شد.

پایان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید