تمدید امکان تسویه بدهی ارزی تا آخرین روز تابستان


تمدید امکان تسویه بدهی ارزی تا آخرین روز تابستان

اخبار بورسابر اساس مصوبه 83 کمیته اقدام ارزی، مهلت تسویه بدهی ارزی 1400 صادرکننده تا پایان شهریورماه امسال تمدید شد.

همچنین بر اساس تصمیم قبلی، مهلت تهاتر تکلیف ارزی صادرات برای سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تنها تا پایان مرداد ماه سال جاری امکان پذیر خواهد بود.

باید بگویم؛ مهلت های ابلاغی به هیچ وجه قابل تمدید نیست و از صادرکنندگان درخواست می شود اقدامات لازم را برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر در انجام تعهد در بازه های ابلاغی انجام دهند.

دیدگاهتان را بنویسید