تماس های مکرر «اخبار» در منطقه آسیب پذیر


زیان انباشته، سود

اخبار بورسا:

در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای تلفیقی شرکت مخابرات ایران برای 6 ماه منتهی به شهریور 1401، مجموع درآمد عملیاتی در این دوره 6 ماهه 3.254 میلیارد تومان بوده است که میزان درآمدی در پایان نیمه اول سال جاری ثبت شده است. نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد رشد داشته است.

مجموع درآمد عملیاتی «اخبار» در پایان شهریورماه بالغ بر 5 هزار و 896 میلیارد تومان بوده که 181 درصد بیشتر از درآمد عملیاتی دریافتی در این مدت بوده و بر اساس این مزیت نسبت به درآمد حاصله ناخالص بوده است. زیان 2 هزار و 642 میلیارد تومانی بود.

زیان ناخالص ثبت شده مخابرات ایران در پایان این دوره 6 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 114 درصد افزایش داشته به طوری که زیان ناخالص به رقم فعلی 1.236 میلیارد تومان رسیده است.

در پایان شهریورماه، هزینه مالی مخابرات ایران نزدیک به 500 میلیارد تومان تعیین شد که نسبت به رقم ثبت شده در دوره قبل 202 درصد افزایش داشت.

زیان انباشته، سود

مجموع زیان عملیاتی شرکت مخابرات ایران با 77 درصد افزایش در دوره یکساله از 1494 میلیارد تومان در پایان دوره میانی 6 ماهه به 2640 میلیارد تومان رسید.

زیان خالص این شرکت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان شهریور ماه سال جاری معادل یک هزار و 796 میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به سال گذشته 79 درصد افزایش داشته است و همچنین زیان خالص هر سهم در این مدت اخیر. . 30 تومن اعلام شد.

زیان انباشته، سود

صورت مالی پایان شهریور 1401

اخبار در گزارش مالی میان دوره ای 6 ماهه خود مجموع دارایی های ثبت شده را نزدیک به 34 هزار میلیارد تومان ارائه کرد که این شرکت نسبت به پایان سال مالی گذشته 10 درصد رشد دارایی های خود را شاهد بوده است که بیشترین دارایی را در سال مالی 2018 داشته است. دارایی های ثابت مشهود» 16.333 میلیارد تومان است.

دارایی های ثابت مشهود نسبت به پایان سال گذشته 2 درصد افزایش داشته و پس از آن «مسئولیت های تجاری و سایر مطالبات» با 12100 میلیارد تومان در ردیف دارایی های جاری قرار می گیرد که نسبت به پایان سال مالی گذشته 38 درصد افزایش داشته است. ثبت شده

در این دوره 6 دوره میان‌دوره‌ای منتهی به شهریور 1401، میزان سرمایه «اخبار» بالغ بر 6000 میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است و همچنین این شرکت در طول سال 1790 میلیارد زیان انباشته داشته است. تومانی به این دوره 6 ماهه رسید، این در حالی است که در پایان سال مالی گذشته 479 میلیارد تومان سود انباشته برجای گذاشته است.

زیان انباشته، سود

همانطور که گفته شد مجموع درآمد عملیاتی شرکت «اخبار» در پایان دوره میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به شهریور 1401 معادل 3 هزار و 254 میلیارد تومان است که درآمد این شرکت از فروش محصولات یا خدمات حاصل می‌شود. .

بیشترین درآمد در 6 ماهه نخست سال مالی مربوط به بخش «خدمات مخابراتی» بوده که 2 میلیارد و 224 میلیون تومان برای شرکت به ارمغان آورده و سپس سایر درآمدها به 17 میلیارد تومان رسیده است.

پایان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید