تحقق 95 درصد درآمدهای مالیاتی


تحقق 95 درصد درآمدهای مالیاتی

محمدتقی پاکدامن معاون درآمد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امسال در مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل، حدود سه میلیون و 123 هزار برگه تبصره به اعضا (100) قانون مالیات های مستقیم و یک میلیون و 322 هزار اظهارنامه در این سازمان ثبت شد. پرونده های مالیاتی کشور ارسال شد.

وی افزود: این در حالی است که امسال حدود چهار میلیون و 445 فقره اظهارنامه و تبصره ماده 100 توسط افراد به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است که در سال 1400 در مجموع دو میلیون و 900 هزار فقره اظهارنامه و تبصره بوده است. نمونه 100) ارسال شد و امسال شاهد افزایش بیش از 50 درصدی در ارسال اظهارنامه و فرم تبصره به ازای هر عضو (100) بوده ایم.

معاون درآمد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق 95 درصدی درآمد مالیاتی در چهار ماهه امسال خبر داد و گفت: در بازه زمانی تعیین شده در بخش مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده (کالا و خدمات) در مجموع 145 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد

وی با بیان اینکه این رشد چشمگیر اتفاق مبارکی است و نشانه بهبود انطباق مالیاتی است، گفت: امسال نیز شاهد رشد چشمگیر اظهارنامه مالیاتی مودیان بوده ایم که طبیعتا نخبگان اطلاعاتی سازمان برای داده ها و اطلاعات مربوط به آن متکی هستند. به تراکنش های اقتصادی که بیش از هر چیز حاصل سازماندهی است، کارتخوان ها در ایجاد این وضعیت ایده آل بسیار موثر هستند.

پاکدامن همچنین خاطرنشان کرد: در سال 1400 با اجرای برنامه ساماندهی درگاه پرداخت بانکی و اجرای سایر اقدامات، دو میلیون و 200 هزار درگاه پرداخت جدید شناسایی شد که از این تعداد حدود یک میلیون و 200 هزار درگاه پرداخت تنها از طریق اجرای قانون پایانه های پرداخت، فروشگاه ها و سامانه مودیان و لزوم ساماندهی دستگاه های کارتخوان نظام بانکی و با رعایت مفاد ماده (11) قانون فوق الذکر شناسایی و به ثبت رسید. مالیات دهندگان جدید در نظام مالیاتی

معاون درآمد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: برای ارائه سال 1398 برای بیش از 220 هزار مؤدی که به تعهد قانونی خود مبنی بر تسلیم اظهارنامه مطابق مفاد مهلت قانونی عمل نکرده اند، اظهارنامه برآوردی ارائه شده است. اقدامات انجام شده در برابر ادعای مالیات

دیدگاهتان را بنویسید