بیش از 112000 مجوز کسب و کار صادر شده است


بیش از 112000 مجوز کسب و کار صادر شده است

اخبار بورسا: سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی از پورتال ملی مجوز ارائه کرد و اظهار داشت: 3 کارکرد اصلی پورتال ملی مجوز این است که ابتدا برای هر کسب و کار، شرایط، اسناد، شرایط و هزینه های صدور مجوز روشن شده است. ثانیا پنجره واحد ثبت درخواست مجوز و پیگیری متقاضی تا اخذ مجوز تشکیل شد و ثالثاً ثبت، پیگیری شکایات و راهنمایی متقاضی از مرجع صادرکننده از دیگر وظایف این درگاه است.

وی با اشاره به تکالیف قانونی موسسات صدور مجوز افزود: اعلام شرایط صدور و تمدید کلیه مجوزها، تایید اولیه مدارک و تعیین قرار (جواب بلی و خیر) متقاضیان حداکثر به مدت 10 روز، اخراج از خدمت. شخص، بستن سایر درها، الکترونیکی بودن و عدم انجام کلیه مراحل و صدور مجوز برای هر شهروند واجد شرایط و مدارک در زمان تعیین شده از مهمترین تعهدات قانونی دستگاههای صدور مجوز می باشد.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: طرح تسهیل در صدور مجوزها از نظر محتوایی 54 درصد و از نظر فناوری 42 درصد پیشرفت داشته است. میانگین 50% و تایید و بارگذاری آنها 95% پیشرفت و کمترین میزان پیشرفت 10% در چندین عملیات می باشد.

سیاح همچنین گزارشی از درخواست و صدور مجوز از دستگاه ها از 15 فروردین ماه سال جاری تا 31 مهرماه سال جاری ارائه کرد که در مجموع 687 هزار و 101 درخواست برای صدور مجوز است که از این تعداد 112 هزار و 523 مجوز صادر شده است. 100 هزار و 854 24 هزار و 507 مجوز لغو شده، 3891 مجوز در صف صدور، 149 هزار و 217 مجوز در صف بررسی و 141 هزار و 689 مجوز در صف بررسی تأخیر وجود دارد که 6/36 درصد از کل درخواست‌های بررسی تأخیر را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به آمار متقاضی با توجه به دستگاه و شخصیت و همچنین جنسیت متقاضی تا 25 شهریورماه سال جاری، تصریح کرد: 6 درصد درخواست های مشروع شامل 1 درصد زن و 5 درصد مرد و 94 درصد واقعی است که 38 درصد مرد را شامل می شود. و 56 درصد زن می شوند

دیدگاهتان را بنویسید