برگزاری دور دوم مزایده خودروهای سپرده شده در هفته آینده


برگزاری دور دوم مزایده خودروهای سپرده شده در هفته آینده

اخبار بورسا: سازمان جمع آوری و فروش دارایی در نظر دارد مابقی خودروهای خارجی سرگردان شده را از طریق سامانه حراج الکترونیکی دولت (ستاد) به فروش برساند.

شرکت کنندگان در این مزایده مانند مزایده قبلی باید برای ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور مراجعه کنند.

مزایده صرفاً از طریق سامانه مزایده الکترونیکی دولتی به نشانی فوق و ارسال پیشنهاد قیمت نیز از این طریق انجام خواهد شد لذا کلیه داوطلبان می توانند از تاریخ 26 مهرماه به نشانی eauc.setadiran.ir مراجعه و از امضای الکترونیکی، در رابطه با ثبت پیشنهاد برای اقدام.

همچنین وجود کد ملی برای اشخاص حقیقی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی به همراه شماره حساب قابل استفاده از طریق اینترنت برای متقاضیان شرکت در مزایده الزامی است.

بر اساس اطلاعیه ساماندهی جمع آوری و فروش اموال، بازدید از خودروهای مذکور در تمامی روزهای هفته حتی روزهای تعطیل در بازه زمانی تعیین شده (5 مهر لغایت 1 آبان ماه 1401) از ساعت 8:00 امکان پذیر است. صبح تا 19:00 ساعت.

زمان رمزگشایی حراج فوق العاده 566 هورو خارجی 12 آبان می باشد و پیشنهادات ثبت شده در سامانه حراج الکترونیکی ساعت 12 روز سه شنبه (12 آبان) در سایت سازمان مرکزی تملک رمزگشایی و برندگان حراج در همان روز اعلام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید