برای ارزان ترین کولر آبی موجود در بازار چقدر باید پرداخت؟ (جدول)


برای ارزان ترین کولر آبی موجود در بازار چقدر باید پرداخت؟  (جدول)

اقتصاد آنلاین نوشت:
کولر آبی برقی سپهر مدل SE700C حدود 8 میلیون تومان قیمت دارد. قیمت کولر آبی جنرال سهند مدل 4000 نیز به 4 میلیون تومان رسید. قیمت کولر آبی مدل البرز COOLEX-9000 در مقایسه با سایر کولرهای آبی موجود در بازار به نزدیک به 7 میلیون تومان رسید.

جنرال سانتوس مدل 320 الکتروژن و انرژی مدل EC0700 به ترتیب حدود 2 و 12 میلیون تومان ارزش گذاری شد. جنرال سانتوس یکی از ارزان ترین کولرهای آبی موجود در بازار است.

قیمت روز کولر آبی (مرداد)
نام تجاری مدل قیمت (تومان)
سپهر الکتریک SE700C 8,200,000
انرژی EC1100 22,300,000
ژنرال سهند 4000 3,400,000
البرز 18000U 18,000,000
ژنرال پویا 6000B 5,000,000
انرژی EC0750 14,800,000
البرز COOLEX-9000 6,700,000
ژنرال سانتوس 320 الکتروژن 2,200,000
انرژی EC0700 12,000,000

دیدگاهتان را بنویسید