بانک بدهکار واردکننده خودرو شد


بانک بدهکار واردکننده خودرو شد

به گزارش دموکراسی آنلاین؛ بانک مرکزی اخیرا فهرست تسهیلات و تعهدات اصلی بسیاری از بانک ها را به روز کرده است. این اقدام منطبق بر اجرای تبصره 16 قانون بودجه سال جاری بوده و نشان می دهد چه اشخاصی جزو بدهکاران عمده سه ماهه اول سال هستند. در این میان بررسی های خبرنگار تابناک اخمنی از لیست منتشر شده مربوط به بانک اختاز نوین نشان می دهد یکی از بدهکاران عمده بانک اختاز نوین در حوزه خودرو و واردات آن دست داشته است.
این بدهکار بزرگ بانکی تنها ده وام کلان از بانک اقتصادی نوین دریافت کرده است. این تسهیلات برای دو شرکت خودروسازی آسان موتور و اطلس خودرو است که تنها ذینفع این دو شرکت شخصی به نام سید احمد گرامی است. آن طور که فهرست بانک اقتصاد نوین نشان می دهد، سیداحمد گرامی در پایان خرداد ماه امسال شش وام برای شرکت آسان موتور دریافت کرده است که مجموع آن بیش از 434 میلیارد تومان است که بیش از 405 میلیارد تومان آن به عنوان وام است. بدهی غیرجاری ایجاد شده است. همچنین گرامی چهار فقره تجهیزات شرکت اطلس خودرو را از بانک اقتصاد نوین دریافت کرده است که کل مبلغ دریافتی بیش از 121 میلیارد تومان است که نزدیک به 90 میلیارد تومان آن مسترد و به عنوان بدهی غیرجاری درج نشده است. از این رو احمد گرامی به عنوان ذینفع دو شرکت آسان موتور و اطلس خودرو بر اساس آمار سه ماهه اول سال جاری بانک مرکزی بیش از 555 میلیارد تومان از بانک اختاز نوین دریافت کرده که از این میزان بیش از 494 میلیارد تومان. میلیارد تومان دریافت شد هنوز به شبکه بانکی (بانک اقتصاد نوین) برنگشته است. دریافت کننده وام 555 میلیارد تومانی بانک اقتصاد نوین کیست؟ سوالی که در روزهای منتهی به اعلام اسامی مجاز برای واردات خودرو جای تامل زیادی دارد. سیداحمد گرامی، ذینفع دو شرکت آسان موتور و اطلس خودرو، مردی است که سال هاست در صنعت واردات و خودرو فعالیت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید