ایران کرسی خود را در شورای حکام اتحادیه جهانی مخابرات از دست دادانتخابات شورای اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) برای دوره 2023-2026 در بخارست، پایتخت رومانی، روز دوشنبه 3 اکتبر (11 مهرماه) برگزار شد و ایران در بین 16 کشور آسیایی شرکت کننده در رده پانزدهم قرار گرفت. انتخابات و یکی از اعضای هیئت مدیره ITU حذف شده است.

به گزارش ایتنا، در دولت قبل، وزارت ارتباطات ایران برای اولین بار پس از انقلاب به عضویت شورای حکام سازمان جهانی مخابرات دست یافت.

در انتخابات اخیر شورای اتحادیه جهانی مخابرات، 16 کشور آسیایی کاندیدای این کرسی بودند، اما وزارت ارتباطات ایران با کسب تنها 93 رای موفق به کسب جایگاه پانزدهم نشد و بدین ترتیب کرسی خود را از دست داد. این در حالی است که بیشترین رای در بین کشورهای آسیایی 147 رای بوده است.

در میان کشورهای شرکت کننده در انتخابات اتحادیه جهانی مخابرات؛ 13 کرسی به کشورهای آسیایی و 35 کرسی دیگر به کشورهای دیگر قاره ها اختصاص داشت.
امارات متحده عربی، هند، اندونزی و تایلند اولین چهار کشور آسیایی هستند که به عنوان ماموریت جدید شورا انتخاب شدند.

به گزارش ایتنا، به نظر می رسد افزایش فیلترینگ و محدودیت های اینترنتی از عوامل اصلی کاهش آرای مخابرات ایران در این انتخابات باشد.

دیدگاهتان را بنویسید