انتخاب کارگزاری بورس بیمه ایران به عنوان اولین عضو علی البدل شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهام عام)


اخبار بورسا:

مجمع عمومی عادی عادی سالیانه صاحبان سهام بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ 1401/04/31 تشکیل و شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران در رقابتی تنگاتنگ به عنوان معاون اول هیئت مدیره این شرکت انتخاب شد. کارگزاری بورس بیمه ایران به صورت مستقل در این رقابت بزرگ شرکت کرد و تنها با اتکا به اعتماد سهامداران، حمایت هلدینگ تجاری سبا و توان مدیران گروه شرکت های بیمه ایران توانست آرای قابل توجهی از سهامداران را به خود اختصاص دهد. شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران با تشکر از اعتماد سهامداران تمام تلاش خود را برای ارتقای بازار سرمایه به عنوان کارآمدترین بازار مالی به کار خواهد گرفت.

انتخاب کارگزاری بورس بیمه ایران به عنوان اولین عضو علی البدل شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهام عام)

گفتنی است شرکت های توسعه صنعت نوین (غدیر)، سرمایه گذاری هدف، سرمایه گذاری صبا تامین، سرمایه گذاری تدبیر، سرمایه گذاری توسعه ملی، کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، صندوق بازنشستگی وظیفه بانک ها، کارگزاری بورس بیمه ایران و گروه توسعه مالی مهر آیندگان عمده ترین شرکت های توسعه صنعت نوین (غدیر)، اعضا و به عنوان علی البدل انتخاب شدند.

دیدگاهتان را بنویسید