افشای سیستم توزیع تراکتور و کمباین؛ به زودی


افشای سیستم توزیع تراکتور و کمباین؛  به زودی

اخبار بورساحسین عسگری رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در خصوص سامانه توزیع تراکتور و کمباین گفت: با راه اندازی این سامانه سامانه توزیع تراکتور و کمباین کاملاً شفاف می شود و از عرضه آفلاین این ماشین ها جلوگیری می شود. .

وی ادامه داد: برای تشکیل این سامانه سامانه های ثبت احوال، پهنه بندی تراکتور و کارخانه تراکتورسازی وصل می شود و تراکتور به دست کشاورز واقعی می رسد.

ناظر مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در شکل جدید تحویل تراکتور و کمباین، تشخیص کشاورز بودن متقاضی توسط سازمان نظام صنفی کشاورزی انجام می شود که سازمانی مستقل از این سازمان است. جهاد کشاورزی.

عسگری گفت: با توجه به عدم تامین منابع مورد نیاز از تبصره 18 برای توزیع بین کشاورزان تلاش شد تا بخشی از منابع مورد نیاز تامین شود.

دیدگاهتان را بنویسید