افزایش 20 درصدی حقوق و حقوق معوق کارکنان دولت


افزایش 20 درصدی حقوق و حقوق معوق کارکنان دولت

اخبار بورساعلی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره جزئیات لایحه تناسب حقوق کارمندان و مستمری بگیران که با دو فوریت تقدیم مجلس شد، گفت: این لایحه در ششمین جلسه شورای دولت به تصویب رسید. و با دو فوریت برای طی مراحل قانونی به مجلس تقدیم شد.شورای اسلامی وارد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه در قانون بودجه امسال سقفی برای افزایش حقوق کارمندان و مستمری بگیران پیش بینی شده است، دولت در این لایحه مجوز می گیرد تا بتواند حقوق کارمندان و مستمری بگیران خود را تعدیل و افزایش دهد.

سخنگوی دولت ادامه داد: پیشنهاد دولت در این لایحه این است که این افزایش از ابتدای شهریور ماه اعمال شود. البته باید منتظر نظر قطعی و نهایی مجلس در این باره بود.

وی با بیان اینکه هفت بند در لایحه دولت پیش بینی شده و افزایش ها در حوزه های مختلف به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت مرحله ای در نظر گرفته شده که برای حداقل حقوق بگیران 20 درصد و با رویکرد عدالت در پرداخت ها به تناسب افزایش حقوق، این درصدها تغییر خواهد کرد.

بهادی جهرمی خاطرنشان کرد: افزایش حق عائله مندی و کمک هزینه نفقه حق فرزندان بر اساس قانون جمعیت جوانان از دیگر موضوعاتی است که در قالب این لایحه درصدد افزایش آن هستیم.

سخنگوی دولت گفت: دولت در لایحه معرفی شده خود درخواست کرده است که این افزایش از ابتدای شهریور در حقوق و مزایای کارمندان و مستمری بگیران اعمال شود و باید منتظر نظر نهایی و تصویب مجلس در این زمینه باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید