اعطای شماره اقتصادی جدید به مودیان


اعطای شماره اقتصادی جدید به مودیان

اخبار بورسا: داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی از ارائه شماره اقتصادی جدید به مودیان از اول مردادماه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در این زمینه بخشنامه ای تهیه و به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور ارسال شده است. کشوری که در بخشنامه نحوه اعلام شماره اقتصادی مشخص شده است.اطلاعات جدید و همچنین نحوه استفاده از شماره اقتصادی به مودیان توضیح داده شد.

وی بیان کرد: دستورالعمل احکام اجرایی مربوط به استفاده از شماره اقتصادی جدید، مطابق با اجرای قانون پایانه های تجاری و نظام مودیان مالیاتی و همچنین در رابطه با لزوم تخصیص و استفاده از شماره و در رابطه با ماده 6 آیین نامه تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات ها مستقیماً و ماده 8 آیین نامه ماده 95 همان قانون اقدام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید