اعتبارسنجی طلایی با پیامک


اعتبارسنجی طلایی با پیامک

اخبار بورساعباس نوری مدیرکل استاندارد استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر 971 کد شناسایی مصنوعات طلا در استان باطل شده است.

مدیرکل استاندارد استان تهران با تاکید بر اینکه اخذ کد شناسایی برای تولید مصنوعات طلا الزامی است، در این خصوص توضیح داد: در حال حاضر 485 کد شناسایی معتبر مصنوعات طلا در استان وجود دارد.

وی در خصوص طبقه بندی مصنوعات طلا افزود: 80 درصد طبقه بندی های انجام شده بر روی مصنوعات طلا توسط کارشناسان استاندارد مطابق با الزامات استاندارد بوده و تنها 5 درصد آنها دارای مغایرت بحرانی بوده است.

نوری با اشاره به سامانه پیامکی 10001517 برای استعلام و اطمینان از اعتبار پروانه استاندارد یا مجوز محصولات مشمول استاندارد اجباری از جمله مصنوعات طلا، گفت: شهروندان می توانند قبل از خرید مصنوعات طلا از وضعیت اعتبار کدها با ارسال پیامک مطلع شوند. با کد GT به این سیستم

این مقام مسئول درباره کدها توضیح داد: این کدها برای نشان دادن تولید این مصنوعات توسط سازندگان معتبر داخلی و مطابق با عیار قانونی بر روی مصنوعات طلا درج می شود.

نوری در این دیدار از تعامل و همکاری اعضای اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلای تهران با این اداره کل قدردانی و از امضای این تفاهم نامه استقبال کرد.

مدیرکل استاندارد استان تهران برای نظارت دقیق تر بر واحدهای تولیدی طلا و اصناف، ایجاد بستر مشترک برای هم افزایی در مسائل بازرسی و نمونه برداری را موثر دانست و افزود: گسترش و نظارت بر آزمایشگاه های همکار، تشکیل آزمایشگاه تخصصی. کمیته پیگیری امور مربوط به صنعت طلا، برگزاری دوره های آموزشی با همکاری دوجانبه اداره کل و اتحادیه یکی از راه های اصلی ارتقای سطح کیفی و استانداردسازی صنعت طلا می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید