ارزش حقوق صاحبان سهام تغییر نکرد


ارزش سهام تغییر نکرد

اخبار بورسا: در پایان معاملات دیروز بازار سرمایه، ارزش سهام نسبت به روز گذشته کاهش محسوسی نداشت.

بر اساس این گزارش ارزش پرتفوی 532 هزار تومانی، یک میلیون تومانی و 492 هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به 13 میلیون و 668 هزار تومان، 25 میلیون و 756 هزار تومان و 12 میلیون و 666 هزار تومان رسید.

همچنین ارزش فروش 60 درصدی هر یک از این سبدها به ترتیب به 8 میلیون و 201 هزار تومان، 15 میلیون و 454 هزار تومان و 7 میلیون و 599 هزار تومان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید