اخذ مبالغ اضافی برای خطوط تلفن ثابت تخلف استسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پیامی اعلام کرد: سقف هزینه تغییر نام و مکان خطوط ثابت واقعی به ترتیب 38 هزار و 300 تومان و 149 هزار و 300 تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و مکان خطوط ثابت قانونی به ترتیب 73 هزار و 600 تومان و 162 هزار و 500 تومان است و دریافت مبالغ اضافی به عنوان تعرفه خط رند از مشترکین صاحب خطوط رند تخلف محسوب می شود.

به گزارش ایتنا به نقل از مهر، بر این اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد مشترکینی که با چنین درخواستی مواجه شده و مبالغ اضافی از آنها دریافت کرده اند می توانند در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (سامانه 195) به نشانی http Visit 195 شکایت خود را ثبت کنند. cra.ir.

همچنین مشترکین می توانند برای اطلاع از سقف تعرفه سایر خدمات تلفن ثابت قابل ارائه در باجه های خدمات و دفاتر ICT روستایی و فروش دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت اینجا کلیک کنند که در مصوبه شماره 2 جلسه 324 مجمع عمومی فوق العاده ذکر شده است. کمیسیون ارتباطات در مورد مقررات.

دیدگاهتان را بنویسید