اختصاص سهمیه سوخت به اولیای این دانش آموزان


اختصاص سهمیه سوخت به اولیای این دانش آموزان

به گزارش دموکراسی آنلاین، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: برای کمک به حل مشکل سرویس مدارس، والدینی که خدمت دانش آموز و سایر دانش آموزان خود را بپذیرند و سرویس مدرسه شوند، مجوز رایگان و سهمیه سوخت دریافت می کنند.
احمد محبی در خصوص وضعیت سرویس مدارس در سال تحصیلی جاری افزود: بر اساس دستورالعمل وزارت کشور کارگروه ماده 18 در حوزه سرویس مدارس در نظر گرفته شده است که سرپرست این کارگروه بر عهده آموزش و پرورش است. دبیر کارگروه سازمان تاکسیرانی و عضو دیگر نماینده مادر است.
وی با بیان اینکه وظیفه این کارگروه مدیریت سرویس مدارس است، تصریح کرد: در این راستا به وظایف اعضا رسیدگی شده است که وظیفه شهرداری در این کارگروه تنها شناسایی و ارزیابی شرکت های متقاضی سرویس مدارس است. مجوزها و وارد کردن آنها به آموزش و پرورش.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد افزود: همچنین ارائه مجوز به رانندگان سرویس مدارسی که توسط شرکت ها طبق ضوابط و پس از ثبت نام در سامانه «سپند» به سازمان وارد می شوند نیز از وظایف ما در کارگروه ماده 18.
محیبی تصریح کرد: آموزش و پرورش این شرکت ها در مناطق مختلف آنها تبلیغ می شود و نواحی نیز آنها را به مدارس معرفی می کنند و شرکت های مذکور برای ارائه خدمات مدارس با مدارس قرارداد می بندند.
وی همچنین به تعیین تعرفه سرویس مدارس اشاره کرد و خاطرنشان کرد: تاکسی سرویس شهرداری مشهد نقشی در تعیین تعرفه سرویس مدارس ندارد، اما تعرفه بر اساس کیلومتر توسط کارگروه ماده 18 تعیین می شود جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد با بیان اینکه بر اساس گزارش کارگروه ماده 18 در حال حاضر با مشکل کمبود خودرو برای متقاضیان سرویس مدارس مواجه هستیم، اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، مدرسه به مدت دو سال به این سرویس نیازی نداشت، بنابراین رانندگان یا شغل دیگری پیدا کردند یا در تاکسی های اینترنتی کار می کردند.
محبی بیان کرد: اکنون با توجه به کرایه ها و اینکه درآمدشان در تاکسی های اینترنتی و مشاغل جدید بهتر است، تمایلی به کار به عنوان سرویس مدرسه ندارند، بنابراین از سر تعهد و برای کمک به حل مشکل تاکسی، شهرداری مشهد پیشنهادهایی را به کارگروه ماده 18 ارائه کرده است.
وی افزود: اولین پیشنهاد ما این بود که از والدینی که خودشان فرزندانشان را به مدرسه می برند کمک بگیریم تا در صورت تمایل سه دانش آموز دیگر را به مدرسه بیاورند و در مقابل مجوز رایگان می دهیم که در شورای شهر تصویب شد. انجام داد
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد اضافه کرد: همچنین سهمیه بنزینی که وزارت کشور برای سرویس مدارس در نظر گرفته است باید به والدینی که سرویس مدرسه خواهند بود تعلق گیرد که با پیگیری و موافقت اتحادیه تاکسیرانی انجام شده است. .
محیبی تصریح کرد: دومین پیشنهاد مصوب کارگروه ماده 18 ارسال پیامک به رانندگان تاکسی فعال در خطوط پیامکی و دعوت از آنها برای حضور در مدارس برای پذیرش خدمت دانش آموزان بود. مشوق های دولتی برای متقاضیان باید در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: همچنین مذاکراتی با اتوبوسرانی انجام شده است تا با هماهنگی بخش خصوصی یک ون برای سرویس دهی به مدرسه تهیه شود و همچنین از وزارت آموزش و پرورش درخواست کرده ایم مدارسی را به ما معرفی کند که در آنها از ون برای خدمت رسانی به دانش آموزان استفاده شود. .
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: در مجموع فراتر از حیطه وظایف، کمک به رفع مشکل سرویس مدارس را هدف گذاری کرده ایم و تاکنون تمام تلاش خود را کرده ایم.

دیدگاهتان را بنویسید