اتنا – زحل توسط کاسینی دیده می شود


بسیاری از جزئیات زحل در نور مادون قرمز به وضوح قابل مشاهده است. نوارهای ابری ساختاری در مقیاس بزرگ از جمله طوفان های طولانی را نشان می دهند.

همچنین در تصویر فروسرخ، الگوی ابر شش ضلعی غیرعادی در اطراف قطب شمال زحل قابل توجه است. هر ضلع این شش ضلعی تیره تقریباً به اندازه عرض زمین است. البته وجود این شش ضلعی پیش بینی نشده است و منشا و پایداری احتمالی آن همچنان در دست بررسی است.

به گزارش ایتنا، حلقه های معروف زحل به دور این سیاره می چرخند و زیر خط استوای آن سایه می اندازند. تصویر ارائه شده امروز توسط فضاپیمای روباتیک کاسینی در سال 2014 در چندین رنگ مادون قرمز گرفته شده است. ماموریت آن در سپتامبر 2017 به پایان رسید، زمانی که فضاپیما به سمت غول حلقه هدایت شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید