کمیته علمی

دبیر علمی

دکتر محمدحسین خسروی

دکتر محمدحسین خسروی

استادیار
دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی
دانشکده مهندسی معدن

دکتری، 1391، مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی توکیو، ژاپن

کارشناسی ارشد، 1385، مکانیک سنگ، دانشگاه تهران، ایران

کارشناسی، 1383، مهندسی معدن – استخراج، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

اعضای کمیته علمی

majdi-1

دکترعباس مجدی

استاد
دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی
دانشکده مهندسی معدن

دکتری، 1367، مهندسی معدن (مکانیک سنگ و مهندسی تونل)، دانشگاه مک گیل، کانادا

کارشناسی ارشد، 1363، مهندسی عمران، دانشگاه آلبرتا، کانادا

کارشناسی ارشد، 1359، زمین شناسی مهندسی، دانشگاه مک گیل، مونترآل، کانادا

کارشناسی، 1354، علوم زمین شناسی، دانشگاه آذرآبادگان (دانشگاه تبریز)، ایران

Ahmadi

دکتر مرتضی احمدی

استاد
دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده فنی و مهندسی

دکتری، 1371، مهندسی عمران ژئوتکنیک نیوکاسل، انگلستان

کارشناسی‌ارشد، 1368، مهندسی عمران – ژئوتکنیک نیوکاسل، انگلستان

کارشناسی، 1365، مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

nejati

دکتر حمیدرضا نجاتی

استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده فنی و مهندسی

دکتری، مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

کارشناسی‌ارشد، 1387، مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

کارشناسی، مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

به ترتیب حروف الفبا

teacher

دکتر امید اصغری

دانشیار
دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی
دانشکده مهندسی معدن

دکتری، 1387، اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران

کارشناسی ارشد، 1382، اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران

کارشناسی، 1380، اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران

bakhshande

دکتر حسن بخشنده

دانشیار
دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی
دانشکده مهندسی معدن

دكتری، 1385، مهندسی معدن گرايش انفجار، دانشگاه صنعتی اميرکبير، ایران

کارشناسی ارشد، 1378، مهندسی معدن گرايش استخراج، دانشگاه صنعتی اميرکبير، ایران

کارشناسی، 1375، مهندسی معدن گرايش استخراج، دانشگاه صنعتی اميرکبير، ایران

عکس 95 پرسنلی ترابی

دکتر سیدرحمان ترابی

استاد
دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

دکتری، 1376، استخراج – مکانیک سنگ، دانشگاه نیو ساوت ولز، استرالیا

کارشناسی ارشد پیوسته، 1365، استخراج معدن،دانشگاه تهران، ایران

178

دکتر حسین جلالی فر

استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشکده فنی و مهندسی – گروه نفت

دکتری، 1385، مکانیک سنگ، دانشگاه ولونگونگ، استرالیا

کارشناسی ارشد، 1375، مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

کارشناسی، 1372،مهندسی معدن – استخراج، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

ae0c1_1358262439

دکتر مهدی حسینی

دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
دانشکده مهندسی معدن

دکتری، 1384، ژئومکانیک، دانشگاه گرونوبل ١، فرانسه

کارشناسی ارشد، 1375، مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

کارشناسی، 1373، مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران

 

hoosein_salari

دکتر حسین سالاری راد

استادیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

 

دکتر کورش شهریار

دکتر کوروش شهریار

استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشکده مهندسی معدن و متالوژی

asimage

دکتر محمد عطایی

استاد
دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

دکتری، 1382، مهندسی معدن – استخراج، دانشگاه صنعتي اميرکبير، ایران
کارشناسي ارشد، مهندسي معدن – استخراج، دانشگاه صنعتي اميرکبير، ایران
کارشناسی، مهندسی معدن – استخراج، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

fatehi

دکتر محمد فاتحی مرجی

دانشیار
دانشگاه یزد
پردیس فنی و مهندسی
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

دکتری، مکانیک سنگ، دانشگاه فنی خاورمیانه، آنکارا، ترکیه
کارشناسی ارشد، مکانیک سنگ، دانشگاه فنی خاورمیانه، آنکارا، ترکیه
کارشناسی، مهندسی معدن، دانشگاه فنی و مهندسی پیشاور، پاکستان

Lohrasb_1

دکتر لهراسب فرامرزی

دانشیار
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی معدن

دکتری، 1384، مکانیک سنگ، دانشگاه کوماموتو، ژاپن
کارشناسی ارشد، 1375، مهندسی معدن – مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
کارشناسی، 1372، مهندسی معدن – اکتشاف، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

img030

دکتر احمد فهیمی فر

استاد
دانشگاه صنعتي اميرکبير
دانشکده عمران

دكتری، 1369، مهندسی عمران‌(‌مكانيك‌سنگ)، دانشگاه نيوكاسل، انگلستان‌

کارشناسی ارشد، 1365، مهندسی راه و‌ترافیک، دانشـگاه بیرمنـگام، انگلستان

کارشناسی، 1355، مهندســی راه و سـاختـمان، دانشگاه‌ علـم و صنــعت، ایران

Karimi_Nasab_1393

دکتر سعید کریمی نسب

دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشکده مهندسی معدن

دکتری، 1376، مهندسی معدن، مدرسه معدن پاریس، فرانسه
کارشناسی ارشد، 1372، مهندسی معدن، مدرسه معدن پاریس، فرانسه
کارشناسی، 1365، مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

 

teacher (1)

دکتر علی مرادزاده

استاد
دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی
دانشکده مهندسی معدن

دکتری، 1377، مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه فليندرز استراليا
کارشناسی ارشد، 1369، مهندسی اكتشاف معدن، دانشكده فنی دانشگاه تهران، ایران
کارشناسی، 1366، مهندسی اكتشاف معدن، دانشكده فنی دانشگاه تهران، ایران

 

teacher (2)

دکتر مجید مرادی

دانشیار
دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی
دانشکده مهندسی عمران

 

download

دکتر حسین معماریان

استاد
دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی
دانشکده مهندسی معدن

دکتری، 1373، شکستگی در سنگ، دانشگاه ولونگونگ، استرالیا
کارشناسی ارشد، 1354، زمین شناسی مهندسی, دانشگاه واترلو، کانادا
کارشناسی، 1349، زمین شناسی، دانشگاه تهران، ایران

 

Moosavi pic

دکتر مهدی موسوی

دانشیار
دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی
دانشکده مهندسی معدن

دکتری، 1377، مهندسی معدن – مکانیک سنگ, دانشگاه کوئینز، کانادا
کارشناسی ارشد، 1369، مهندسی معدن,دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
کارشناسی، 1367، مهندسی معدن,دانشگاه تهران، ایران

 

norouzi

دکتر غلامحسین نوروزی

استاد
دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی
دانشکده مهندسی معدن

دکتری، 1986، ژئوفیزیک، پاریس، فرانسه
کارشناسی ارشد، 1982، ژئوفیزیک، پاریس، فرانسه
کارشناسی، 1356، مهندسی معدن، تهران، ایران