فرمت مقالات

 

نویسندگان و علاقه مندان محترم می توانند فرمت ارسال مقالات را از اینجا دانلود کنند.

لطفا توجه داشته باشید که نام هر فرد به عنوان نویسنده(فارغ از جایگاه نویسنده) حداکثر در 3 مقاله می‌تواند ذکر شود. همچنین حداکثر تعداد صفحات مقالات 10 صفحه می‌باشد.