پکیج های حمایتی

برای دریافت فرم اعلام حمایت کلیک نمایید.

توضیحات

پلاتین

طلا

نقره

جایگاه های درج لوگو

وب سایت

✔

✔

✔

مولتی مدیا

✔

 

پوستر

✔

کتابچه آنلاین

✔

✔

✔

نمایشگاه مجازی

✔

✔

✔

تیزر تبلیغاتی در مولتی مدیا

✔

✔

اختصاص صفحات تبلیغاتی در کتابچه آنلاین

4

2

1

مبلغ حمایت

200 میلیون ريال

100 میلیون ريال

50 میلیون ريال

برای دریافت فرم اعلام حمایت کلیک نمایید.