نتایج بررسی مقالات کنفرانس

ضمن تقدیر و تشکر، به اطلاع نویسندگان گرامی می رساند نتایج بررسی مقالات کنفرانس اعلام گردید.

موارد قابل اصلاح مقالاتی که نیاز به ویرایش دارند، به مرور از طریق سامانه و ایمیل به اطلاع نویسندگان محترم خواهد رسید.

دانلود نتایج داوری مقالات کنفرانس (کلیک کنید)

چاپ مقالات در نشریات معتبر

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند پیرو توافق به عمل آمده سردبیران محترم دو نشریه ذیل، مقالات برتر هفتمین کنفرانس مکانیک سنگ در این نشریه چاپ خواهد شد:

1- International Journal of Mining and Geo-Engineering

2- نشریه علمی پژوهشی مکانیک سنگ

3-Journal of Mining and Environment

4- نشریه علمی روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن